Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AWMAR s.c.

    z siedzibą w: Szczecin 71-637, ul. T. Firlika 41/4.

 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

    można skontaktować się z naszym biurem pod adresem e-mail: awmar@awmar.com.pl.

 

3. Dane osobowe przetwarzane są tylko dla potrzeb rekrutacji,

    przyszłych rekrutacji oraz zatrudnienia.

 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym

    z AWMAR s.c., również poza teren Unii Europejskiej z uwagi na to,

    że korzystamy z usług armatorów zagranicznych.

 

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych

  w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

    prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

 

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.